Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.08.2010 12:48 - Злоупотребите с Евтаназията в Швеция и Библията на фона на нашия частен случай
Автор: semtomovi Категория: Лични дневници   
Прочетен: 2321 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 26.08.2010 13:23


image


ЖИВЕЕМ В МНОГО СТРАШНИ ВРЕМЕНА,

КОГАТО ВЛАСТИТЕ В ШВЕЦИЯ СЕ ИЗЖИВЯВАТ ЗА БОГОВЕ
и правят фокуси като Факири

VI BOR I MYCKET HEMSKA TIDER
DЕ MYNDIGHETERNA I SVДRIGE UPPLEVER SIG SJДLVA VARA GUDAR
och trollar bort likt Trollkarlar

(The page is still in translation and edditing construktion,
pls have some patience,
thank You!)


Снимка/Foto:
http://9tutorials.com/2007/08/16/light-tunnel.html

Posted by dangtruong in Photoshop on 08 16th, 2007 | 4 responses


В миналия постинг  Ви преведох от шведски език една статия  (озаглавена Правителственият съд отхвърли изискванията на Милтон за принудително психиатрично даване на лекарства у дома ) от сайта по Човешки права www.kmr.nu за последствията от принудителната химическа лоботомия в домашни условия под формата на принудителни инжекции. Като за главен баща и конструктор на този вид практика в Швеция, сайтът по човешки права смята Андерсш Милтон.. Назначен е и като лобист към лекарствените компании с лични финансови интереси в този вид физическо унищожаване на шведски граждани с помощта на повишена продажба на психофармацевтични средства.

I min senaste possting цversatte jag till Er frеn det svenska sprеket till bulgariska en artikel (rubricerad "REGERINGSRДTTEN AVVISADE MILTONS KRAV PЕ PSYKIATRISK TVЕNGSMEDICINERING I HEMMET" frеn sajten fцr mдnskliga rдttigheterna www.kmr.nu) vilken artikel handlade om konsekvenserna frеn tvеngbaserade kemiska lobbotomin i hemmiljц under formen av tvеngssprutor. Som huvudfadersgestalt och konstruktцr av denna sorts praktik i Sverige, ansеg sajten fцr mдnskliga rдttigheterna vara Anders Milton. Han skulle ha blivit anstдllt som lobbyist till lдkemedelsbolag,  med personliga finansiella intressen i denna sorten fysisk utplеning utav svenska medborgare med hjдlp utav hцjd fцrsдljnig utav psykofarmaka.

image

За любознателните - ето така именно изглежа Бог в Швеция:

Андерсш Милтон е координатор към шведското правителство

и конкретно в линка отдолу пропагира за "залавяне" на определена социална групичка в Швеция,

която той иска да предпази от "насилие към себе си и другите". Подобно на Бог и  г-н Милтон знае ПРЕДВАРИТЕЛНО кое лице ще упражни насилие в шведското общество. А може би той е реинкарнация на Бог в плът и кръв?

Снимка/Foto:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article484870.ab

Fцr dem vetgirriga - just sе hдr ser Gud ut i Sverige:

Regeringens psykiatrisamordnare Anders Milton
i linken under konkrett propaganderar fцr grippandet utav en speciell social grupp i samhдllet i Sverige,

vilken grupp mдnniskor han vill "beskydda" frеn
"vеld mot sig sjдlva och mot andra".
Likt Gus sjдlv vet дven herr Milton I FЦRVДG vilka personer kommer att utцva vеld i det svenska samhдllet. So what... herr Milton дr kanske Gud sjдlv  i mдnsklig gestalt reinkarnerad?Последствията на този вид практика са много страшни, безсмислено насилие, акатиши,самоубийство, убийство и дори сайтът смята, че тук една от целите на практиката е "евтаназия на пациента посредством химическа лоботомия която се преследва с даването на принудителните инжекции". До тук аз съм абсолютно съгласна сравнявайки преживяванията ми от Затвореното Отделение в Швеция с изводите на kmr.nu. http://www.kmr.nu/pressrel_2010_07_22-regeringsratten-avvisade-miltons-krav-psykiatrisk-tvangsmedicering-hemmet.htm
Enligt sajten дr konsekvenserna efter denna praktik mycket fцrцdande, sanslцst vеld, akatisi, mord, sjдlvmord, till och med anser sajten, att ett av mеlen i praktiken дr "eutanasi via kemisk lobbotomering som efterstrдvas genom tvеngsinjektion". Sе hдr lеngt hеller jag efter mina personliga erfarenheter av Slutna vеrden i Sverige med kmr.-s slutsatser.
http://www.kmr.nu/pressrel_2010_07_22-regeringsratten-avvisade-miltons-krav-psykiatrisk-tvangsmedicering-hemmet.htm

Като прибавим към тази картинка и  опита на нашето семейство, (и да ви припомня случая ни, че 3-ма лекари-приятели и -роднини помежду си и 1 шведска расистки настроена и настроена за лично отмъщение заради жалба в полицията от приятелка и информаторка на Уллите - соц. следователки в службата й,  соц. секретарка се наговориха  и укриха 12 хелминтозни проби - мои, на сина и на 1 от дъщерите ни  в критическа ситуация и след 2 месеца с по 10 воднисти диарии дневно, повръщане, обезводняване на тялото въз основа на хелминтозна инфекция,, като заместиха семейна остра хелминтозна епидемия с лична моя (приписана лично единствено на Марийка) "фобия от хелминти и внушение" . И  така съвсем злонамерено и планирано социалната служба "Доалаберй" стори решителна диагнозозаместителна крачка и стигнаха до заплануваната си още през 2004 г като наказание за "добрите езикови способности на един емигрант персонифициран в лицето на Марийкйа има (моля, сами си чуйте звукозапис за тази закана от страна на г-жа Рандрюп по време на насилствено гостуване у сем Томови  описан по-назад тук в блог-а!)".
Nдr vi lдgger till den hдr bilden дven vеr familjs erfarenhet (och jag bцr dra upp Er till minnes vеrt fall, hur tre lдkare-vдnner och slдkt sinsemellan och en svensk rasistiskt instдlld och instдlld pе personlig hдmnd fцr polisanmдlningens skull mot en vдnnina och informatцr till Ullorna - socialutredarna pе socialtjдnsten, socialsekreterare kom цverens sinsemellan och gцmde 12 helmintprover - mina, min sons och ena av mina dцttrars i kritisk situaion efter 2 mеnader 10 vattniga diarreer om dagen, krдkning, uttorkning av kroppen p g a helmintepidemi, genom att de bytte ut familjens akuta helmintepidemi med Mariykas personliga egna "maskfobi och inbillning". - Och pе det viset  helt ondskefullt och planmдssigt gjorde socialtjдnsten Dalaberg sitt planerade diagnosersдttningssteg och nеdde fram till det av de цnskvдrda diagnosen "shisofreni" som en bestraffning fцr "de goda verbala kunskaperna som en emmigrant i Mariyka personifierad hade" (varsеgoda och hцr sjдlva ljudinspelning med detta hot frеn fru Randrups sida under tid fцr tvеngsbesцk hos familjen Tomovi, beskrivet litet lдngre back hдr i blog.bg)"! 

Касае се явно главно за тяхната СОБСТВЕНА  любима и нормално  прикачвана на новопристигналите и новонастанлите се в емигрантското им гето в Доалаберй  социална политика - вместо "Добре дошли" като нови наематели на адрес в гетото - тяхна фаворитна и автоматична практика на посрещане с гонения и прикачване на  измислени от нищото диагнози с  "шизофрения" заради която целяха да достигнат до правомощията на закона и ни избият физически (чрез евтаназия), Марийка и сина й).
Det handlar, tydligen,  huvudsa kligen om deras EGNA favorit- och normalt utstдmplande deras nya och nybosattta i deras invandrargheto sociala politik - istдllet fцr "Vдlkomna" som nya hyresgдster pе adress i gheto Dalaberg, en deras favoritiserad och automatisk praktik av bemцtande via hдxjakt, fцrfцljelser, och diagnospеhitt via "shisofreni", sedan pе vars grund i sin tur, de syftade att nеdde till fullmakt frеn nеgon lag fцr att  slе ihjдl oss rent fysiskt (via eutanasi) Mariyka och hennes lille son.

Случаят може да се обобщи и с единствената думичка "ЗАВИСТ" у социалната служба Долаберй, към Марийка, че тя беше популярна сред семействата в квартал Долаберй и че се грижеше за децата им ден и нощ (и все пак тя вършеше това без да взима или им иска заплащане!)
Fallet handlar дven om avundsjuka hos socialtjдnsten Dalaberg mot Mariyka, att hon var populдr bland nеgra familjer i stadsdel Dalaberg och passade deras barn dag och natt (dock utan betalning frеn hennes sida!)

Fallet kan handla om (det kan bara den grдvande journalistiken finna ut via sina fullmakter att granska dokumentation hцgre upp i den svenska regerinspolitiska hyerarkin), om att Mariyka var sedan 2001 uppsatt pе nеgon "Svart lista". Varfцr?
Случаят може да е касае (и само разследващата журналистика може да го докаже посредством своите права да контролира документацията нагоре в държаваната шведска правителствена йерархия), факта, че Марийка от 2001 г насам е натъкмена Черна овца в някакъв правителствен "Черен списък". Защо?

 Jo, god anledning fцr hдmnd frеn hela svenska staten finns, fцr att Mariyka pе rдttsnivе sedan 2001 som цvergеng till Kassan som dess nya kund dдr, цverklagade hos rдtten hцgre upp Fцrsдkringskassabeslut att administreras pе Kassan fцr felaktig diagnos dдr - Mariyka har fram tills idag kдmpat att korrekt diagnosadministreras, men ack, allt fцrgдves!
 ... Ами да,  причина за отмъщение от страна на шведската държава се намира, тъй като Марийка на ниво съдилища от 2001 година насам от както е преминала под Касата като нов клиент там, обжалва решения на шведската Държавно-застрахователна Каса, касаещи администрация на фалшиви диагнози там - Марийка до ден днешен се бори да бъде коректно администрирана. Но уви, напразно! 

Maiykas " fel" fцr att hennes familj skall bestraffas  via automatisk utdrivning frеn Dalaberg fцre lokala socialtjдnsten brytt sig att lдra kдnna henne och hennes familj persongen, samt fцr att med fysisk utplеning besstaffas, дr, att Mariyka sedan 2001 skriftligen till den svenska Fцrsдkrings Kassan ett 30-tals gеnger minst HAR ЦVERKLAGAT och vдdjat att administreras korrekt dдr.
"Грешката" на Марийка - за да бъде наказано нейното семейство й и децата й с автоматично изгонване от кв. Доалаберй от страна на шведската соц. служба в квартала е, че Марийка от 2001 г. насам писмено в Държавната Застрахователна Каса 30-ина пъти поне е ОБЖАЛВАЛА  и призовавала към коректно администриране там 

image


Att bemцta invandrare via dessa tvе optionerna
som antingen kriminella eller idioter дr denna sociala praktik som socialtjдnsten pе Dalaberg utцvar mot sina nya hyresgдster bland invandrarna pе invandrarghetoto Dalaberg, Uddevalla, Sverige

Предубеденото посрещане на "пришълците" (емигрантите си) с традициионните 2 опции: или престъпници или идиоти
е тази социална практика,
която социалната служба в кв. Долаберй практикува
по отношение на своите нови наематели
сред пришълците си (емигрантите си) в емингрантското гето Долаберй, Уддеалла, Швеция 

Mariykas "fel" fцr att hennes familj sе grymt har bestraffats har varit att Mariyka i bцrjan av еr 2004 vid inskrivning pе Kassan i Uddevalla, ej direkt  pе plats dе godtagit Kassans tjдnstekvinnors tre gеnger uppreppade och vid inskrivning vдlkommande fцrslag i Uddevalla "Du kan 12 еr till eller resten av Ditt liv fortsдtta att behandla reumatismen, men lеt oss administrera Dig som psykiskt stцrd!" - trots dem kilovistunga lдkardokumentationerna som Mariyka uppvisat till Kassan, har man ignorerat dessa i Uddevalla totalt!  Nеgot, som motsдger sig lagstiftningen inte enbart i Sverige, utan дven ute i vдrlden och fцrestдller en definitivt olaglig praktik och fцrestдller en brott i form av diagnosfalsificering och avsiktligt mцrklдggning av klientens dokumentation frеn Kassans sida har hдnt och socialtjдnstens еr senare fцrsцker sopa bort via idiotiserande familjen fцrfalskande och ersдttande famljens helmintosepidemin, diagnos!
"Грешката" на Марийка за да бъде наказано така жестоко семейството й е, че Марийка в началото на 2004 г., когато се е заселила отново в гр. Уддевалла, при записването си в Касата, не е приела предложението  на няколкко служителки на Касата, които три пъти й предлагат "Ти можеш и за в бъдеще и още 12 години да продължиш да си лекуваш ревматизма, но ни позволи да те регистрираме като психично болна!" - Въпреки килограмите с представени на Касата лекарски документи и диагнози касаещи Марийка, то Касата в гр . Уддевалла взема позицията на игнорирането на документацията й тотално! Нещо, което противоречи на законите не само в Швеция но и по света и е абсолютно незакконна практика и престъпление под формата на диагнозофалшификации и умишлено укриване на документация от страна на Касата и нещо което години по-късно социалната служба се опитва да "замете" посредством идиотизиране на семейството с диагноза, фалшифицираща и заместваща семейната хелминтозна епидемия!
 

Under еr 2004 vid det oanstдndiga fцrslaget frеn bemцtande tjдnstekvinnor pе Fцrsдkringsskassan i Uddevalla, har Mariyka har i sin tur upprepade gеnger svarat dе att hon ej orkat leva dubbelt liv som reumatisk sjuk har ej energi fцr liknande "teater med diagnoserna, som  i deras personer presenterat dе den svenska staten tvingar henne till"!  Fцr detta har Mariyka еr senare spдrrats i Sluten avdelning och tvеngsbjudits tre gеnger om dagen "Respirdal"! Fцr en mдnniska med uttorkad kropp som Mariyka dе дr efter 2,5 mеnader med 4-7 vattniga diarreer om dagen, ger denna medicin cirka 40% dцd som utgеng och oцnskade effekter!
По време на неприличното предложение, отправено й няколко пъти от посрещащите я служителки към Държавната Застрахователна Каса в гр. Уддевалла, Швеция, през 2004 г., то Марийка от своя страна няколко пъти им е отговорила, че тя няма енергия и сили да живее двойнствения живот като ревматичка, но да играе по  техния "театър с диагнозите, които в тяхно лице персонифицирано, шведската държава я принуждава да прави"! За това Марийка години по късно на 17 авг 2007 г. по време на остра семейна непризната от местното джипи хелминтоза е принудително затворена в Затворено отделение, където я канят принудително три пъти на ден с "Респирдоол"! За обезводнен човек като нея след 2,5 месеца с по 4-7 воднисти диарии на ден лекарството дава ок. 40% смъртност и странични ефекти!

Mariyka "fel" fцr att av Kassa och socialtjдnst еr senare sе brutalt bestraffats tillsammans med hennes barn, var att Mariyka har med all rдtt annars ute i vдrlden prakticerat, har ansett, att efter Friskhetsintyg frеn Psykoterapeuter och 36 еr studier med utmдrkta betyg frеn lдrares och arbetsgivares meriter, samt efterutmrдkt bedцmning av olika BVC-systrar om hennes tredubbelt mцdrarskap, 4,5 еr amning etc, 13 еr kvдllstudier omtagning av Bulgarisk utbildning o s v - har ej varit vдrd liknande krдnkande och fцrolдmpande bemцtande frеn Kassans sida, framfцrt till henne i en mycket arrogant och fiktivt torr och allvarlig form.
"Грешката" на Марийка, за да бъде години по-късно така брутално наказвана ведно с децата й, бе, че Марийка, изхождайки иначе от широката практика навън по света, сметнала, че след като притежава Удостоверение за Психично здрае от психотерапевти и 36 години "багаж" под формата на обучение с отлични диполоми и с отлични СВ-та и дипломи от учители и работодатели, както притежава и  прекрасни оценки от различни детски сестри на нейното тройно майчинство, 4,5 години кърмене и т н, 13 години вземане на българското й образование на шведско училище за възрастни на вечерно училище и т. н. - незаслужено е изложена на подобно унизително и обидно посрещане у Касата, което е освен това поднесено й под една доста арогантна и фиктивна, но зериозна форма, сухо. 

image


Den brottsliga strukturen har spдrrad in Mariyka inne pе Slutna avdelningen bakom lеs och bum och galler, som om hon vore kriminell och tokig, nдr hon var som vдrst akut helminotssjuk i kritiskt tillstеnd sedan juni 2007 och behцvlig fцr sina barn fцr att tillreda fцr dem kyckling soppan rekommenderad av Mag-och-tarm-specilisten i Stokholm, och enbart behцvde infektionsvеrd  och dropp via Ringer pе Infektionskliniken (Mariyka har valt att flyga frеn Bulgarien till Sverige den 4 juli 2007, i syfte att rдdda livet pе sina barn, dе den behandlande familjen infektionsцverlдkare dr. Sцbchevas resurser i Bulgarien visar sig vara otillrдckliga fцr att rдdda familjen, samt efter rekommendationer av den behandlande henne akutlдkaren dr Babak,  med Ringer behandlande henne intravenцst den 31 juli 2007, Uddevalla Sjukhus), och trots att Mariyka fortfarande hade upp till 7 vattniga diarren om dagen i aug-sept 2007, дr hon diagnosfцrvrдngningsstrдvande inlеst tvеngsvдgen inne pе felaktig avdelning  inne pе Sluten avdelnning 67, vid sjukhuset NДL i Trollhдttan!  
Престъпната структура в градчето е заключила Марийка вътре в Затвореното отделение зад железа и решетки, като да е  престъпник или луда, когато тя е най-зле болна от остра хелминтоза в критична ситуация от юни 2007 и нужна за спасението на децата си и да им приготовлява пилешка супа по препоръките на Специалиста по стомашно-чревни болести от гр. Стокхолм, и единствено се нуждае от инфекциозно здравеопазване и от система с "Рингер" в някоя инфекциозна клиника  (Марийка е избрала да лети от България за Швеция на 4 юли 2007 г., с цел да спаси живота на децата си, тъй като ресурсите на лекуващата семейството инфекциозна главна лекарка д-р Събчева в България се оказват ограничени за да бъде спасен живота на семейството, както и по препоръка на лекуващия е на 31 юли 2007 г. с Рингер интравенозно  лекар от Бърза помощ към Болницата в гр. Уддевалла, д-р Бабак). И при все че все още е с  до 7 воднисти диарии денвно, Марийка е през август-септември 2007 с диагнозозаместителна цел принудително затворена в съвсем погрешно отделение - вътре в Затвореното Отделение номер 67 към Болницата НЕЛ в гр. Троллеттан! 

image


Och еter igen i diagnosavledande syfte har huvudlдkaren dr Borota dдr har valt eller gеtt med pе andras fцrslag eller order, att hеlla  hennes utskrivna av lдkaren av Akutavdelningen pе Uddevalla sjukhus dr Eidikur den 27 juli 2007,  Kaliumtablletter "Kallium Retard", samt den antiinflammatoriska medicinen "Naproxen" som hon lever pе sedan decennium tillbaka fцr att lдttare ta sig цver hennes ledinflammatoriska attacker, - alla dessa fцr Mariykas lдttnad jдttenцdvдndiga mediciner...дr дven dessa tvеngsvдgen borttrollade och mцrklagda den 17 aug 2007 inne pе Slutna Avdelningen 67 vid NДL i Trollhдttan pе sjukhusets sjunde vеning lдngst in ingеngen, ingеngen som дr bortglцmd frеn vдrlden!
И отново с диагнозопотуляща цел там главният му лекар доктор Дорин Борота е избрал или се е съгласил на чуждото предложение или заповед, да заключи нейните предписани й от лекарката от Бърза помощ др Ейдикюр на 27 юли 2007 таблетки "Калиум Ритард" както и противовъзпалителното й лекарство за ставните възпалителни атаки "Напроксен", благодарение на което тя "прехвърля" по-лесно ужасните си ставно-възпалителни атаки от десетилетие насам,, - всички тия й нужни лекарства...са насилствено и те премахнати и потулени на 17 авг 2007 вътре в Затвореното отделение, намира се на 7-я етаж най-задния вход, забравения от света!

image

... visade sig vara lеsta i korridеrens skеp av Slutna avdelningens dr Dorin Borota inne pе NДL, emedan dr Borota satsade sin tid pе att цvertyga Mariykas make Peter att hon "inbillat sig helmintos och Reumatoid Poliatrit, Sjцgrens syndrom" (trots rцntgen, Schirmers test, tеrtestresultat, manuella antecknngar dr Ingelli Anddreasson, docent Romen Stoilov och professor Schejtanov frеn 2001 tills dе, etc..!)

...att  som denna svenska  "samhдllets arbetsmyra" hon  hela sitt liv slitit och varit fцr det svenska samhдllets vдlfдrdsmodel och bдsta, i dеligt betalda och okvallificerade yrken till mцtes under sina 17  yrkesvдrksamma еr, har hon ej fцrtjдnnat denna form av brutal tvеngsdцd  via bred kollektiv diagnosfalsificeringskampanj frеn 2001-17 aug 2007, utan vore sig nеgot dom eller domslut i Sverige - inlеst likt ett djur inne pе Sluten avdelning och utan att kunna kontakta fцr hjдlp samhдllet eller omvдlden, utan att ha varit tillеten att ta varken farvдl med sina barn eller meddela dem hemma att hon kommer fцr alltid att fцrsvinna ur sina barns liv (hon bodde ensamstеende med sina tre barn pе den tiden, dе socialtjдnsten fцrde rena inbцrdeskriget mot henne frеn 2005-2007 pе Dalaberg i Uddevalla)! i enlighet med dem tvе resevдskorna lдkardokumentation och lдkardiagnoser, labbtester, som hon har hemma, och fцr vilket hon har i Bulgarien och i Sverige behandlats, men vilka Kassan i flera еr ej velat att lдsa och ta hдnsyn till utan ersatt med pеhittade egna stress- och inbillningsrelaterade "psyko-somatiska diagnoser"
...emedan (Mariyka lider utav "en primдr seronegativ Reumatoid Poliartrit av Fцrsta och Andra graden och en sekundдr Sjцgrens syndrom bevisad via labbtestresultat pе tre vеrdstдllen svart pе vitt")

И ако прочетете вчерашния ми постинг със снимката на Бащата на принудителния закон -  Андерсш  Милтон от блога, то ще ви стане ясно че "шизофренията" е някаква любима диагноза за негативно и зловредно настроените местни растистки шведски власти в нашия случай и изобщо, и, позволяваща  им в законови рамки в Швеция вече и принудително инжектиране на психофармацевтични лекарства, за чиито странични ефекти  сайтът
www.kmr.nu предупреждава че включват и евтаназията.  (Тук е мястото и да Ви припомня, че справка в шведският Лекарствен Справочник Пасиент ФОСС даде информацията, че насилствено предлагания ми три пъти на ден "Респирдоол" в Отделение 67 към болницата НЕЛ в гр. Троллеттан, в комбинация с обезводнение (а ние страдахме на 17 авг 2007 г. вече 2 месеца от повръщане и по 4-10 воднисти диарии дневно и бяхме недолекувани от хелминтозаата по време на Лова на вещици над семейството и заключването ми след "капан у местното джипи на 17 авг) - значи Респирдоолът даваше над 34% смъртност именно при обезводнени пациенти. Затова и евтаназията като план заема същия процент съмнения у мен).

Значи може да смятате, че социално неудобни граждани в Швеция ставаме жертви на този вид принудителна лоботомия, изчезваме и умираме заради станичните ефекти и евтаназията, ей така... без съд и присъда, без позволение да известяваме  семействата ни - и заради УМИШЛЕНА И В МОЯ СЛУЧАЙ 9-ГОДИНИ ДО СЕГА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ДИАГНОЗОФАЛШИФИКАЦИЯ и нежелание за администриране  ОТ СТРАНА НА КАСАТА И ВЪПРОСНАТА ЛЕКАРСКА МАФИОТНА ГРУПИЧКА И СОЦИАЛНА МАФИОТНА ПЕРСОНАЛНА ГРУПА.

image


Та в този смисъл реших да се поровя из Библията и християнските ценности - какво мисли и казва Библията за налаганата в Швеция евтаназия с помощта на страничните ефекти от принудителната химическа лоботомия на социално неудобни граждани и пациенти.

И въобще имат ли лекарите право според Библията, да прилагат евтаназия? 

image


 В моя живот в Швеция съм се сблъсквала с евтаназията и когато свекърва ми реши да убие любимото ми коте само 3 дни след тежка операция от тумори (защото бе умърлушено) и там също приложиха принудително евтаназия върху котето ми докато бях в България. Свекърва ми ме излъга, че се е еотказала от първоначално съобщената си идея да го убиват.Хубаво, но аз получих същата нощ сън директно от котето, което ми се оплака в съня ми и ми изпрати визуална картина точно как е възприело убийството си и мога да ви уверя, че краят му беше доста жесток като преживяване и нежелан. Последваха 6 месеца плач от моя страна.  Но не можех да го върна. Бях изиграна за пореден път от шведските номера.


image


Но само след 8 месеца самата ми свекърва се спомина и тя, по не по-малко жесток начин евтанизирана от 30-те вида лекарства, с които я бяха наблъскали шведските лекари (най-вече тук обаче кръвоносните й съдове просто не издържаха на ужасното лекарство Кортизон. Най-малкото блъскане в мебелите резултираше в отворени "дупки" и дълбоки разкъсвания в тъканите й след дълготрайното й "лечение" с Кортизон. Незнайно защо Кортизонът влизаше като основно лекарство при лечението на разсейки от тумор на гърдата в последните му фази.

Тъй, че евтаназията е част от шведското общество. Радвам се, че тя не е заразила и България. Ако действително е така, както твърди авторът на статията отдолу (прекопирана от сайта православието)?

image

Въпреки проповядвания расизъм у дома в Швеция
 майката на шведската принудителна стерилизация
Альва Мирдоол 
бе международно почитана
на Запад

Тя получи Нобеловата награда през 1982 г. заради "шведския модел" на държава и получи висока международна длъжност във FN

Снимка
: http://feministhemes.com/nobel-women-iii/

Но принудата е с предистория в тази точка на света. Разбира се, когато тълкуваме злоупотребите с евтаназия в Швеция, трябва обезателно да вършим това на фон на принудителната стерилизация в Швеция до към 1979 г. свободно упражнявана в Швеция, както и на фона на расово-биологичните философии, господствуващи в средата на миналия век в Швеция, разпространявани и добили популярносст най-вече след дейността на писателското семейство Мирдоол (писах малко по-назад в блога  ми тук и за тях, горе на снимката).

 Намерих Ви 1 материал на български език от сайта православие.бг, който ви копирам тук:

image

Снимка: http://www.amazingfacts.org/FreeStuff/BibleStudies/StoracleLessons/tabid/104/ctl/ViewMedia/mid/452/IID/1-23/LNG/sv/7/En-kruka-med-olja/SC/R/Default.aspx


Думата “евтаназия” (от гръцки eu – добър, приятен и thanatos – смърт) означава приятна, лека, безболезнена смърт. В деонтологията (наука за задълженията и свързаните с тях права и отговорности на медицинските работници при упражняването на професията им) с понятието “евтаназия” се означава правото или моралното задължение на лекаря да предизвика смъртта на тежко и безнадеждно болен по негова молба, за да облекчи страданията му, чрез съответни медикаменти.

Въпросът за евтаназията е занимавал философи, политици, лекари, юристи и писатели. Всеки го е разглеждал и решавал съобразно своите или на общността, от която произхожда или защитава, нравствени или политико-обществени концепции за човешкия живот и междуличностните отношения.

Различни социологически учения и философски направления разширяват понятието “евтаназия”. От искането за узаконяване на евтаназията даже и без съгласието на болния (по молба на близките, преценка на лекаря и т.н.) се стига до разбирането, че евтаназията може и трябва да се прилага за унищожаване на т.нар. “малоценни и социално беззащитни същества”, към които се причисляват недъгавите, паралитиците, психично болните, жизнеспособни деца с уродлив вид и др. Така възникват расистките идеи за погубване на цели народностни групи (геноцид).

Във всички страни повечето лекари не приемат евтаназията. Медицинската деонтология категорично отхвърля евтаназията. В нравствения кодекс на лекаря на Република България е записано: “Лекарят няма право по никакви съображения и при никакви обстоятелства да прекъсне умишлено живота на болния. Той е длъжен да се бори за него докрай с всички признати от науката средства.” Неприемането на евтаназията произтича от самата същност на медицинската наука и наложилия се от векове дълг на лекаря да запазва и удължава човешкия живот, да лекува болния, да води докрай борба за неговия живот, а не да го съкращава. Израз на тази вековна медицинска етика откриваме във фразата от клетвата на Хипократ: “… не ще доставя исканата ми отрова…” и в думите на Дезеженет (Desegenette) – смелия лекар от Наполеоновата армия: “Моята роля е да запазвам.” Така французинът отказал да изпълни молбата на императора да съкрати с опиум живота и страданията му.

От друга страна, желанието на тежко болните не всякога е съзнателно. Трудно може да се приеме в това състояние, че те са наясно със ситуацията. Тяхното желание по-скоро е не да умрат, а да не страдат. Райл с право отбелязва: “Живота си те са загубили, но не и надеждата.”

Непрекъснатото развитие на медицинската наука разкрива нови средства и възможности за лечение и спасяване на живота на много хора от болести, доскоро смятани за непобедими. Заболявания, които днес са нелечими, утре може би ще се преодоляват успешно.

Ето някои въпроси, които си задавам: имат ли право хората да решават какво да правят с живота си? Щом при всички случаи ще умрат, рано или късно, какво значение има, ако ускорят смъртта си? Особено ако така “улесняват” живота на близките си и не са им вече в тежест… Ние наистина искаме да сме независими, да сме господари над нещата в живота си. Но все пак има граници за всичко, което вършим. Не сме изцяло свободни да правим каквото пожелаем. Винаги има закони, които ни ограничават и притискат. Тези закони и правила много често са основата за изграждане на едно добро общество.

Като лекар и християнин аз поставям Библията за основа на нравствените, социални и междуличностни взаимоотношения. Затова ще си позволя да изложа няколко принципа, които изразяват отрицателното ми становище по въпроса за евтаназията и нейната разновидност – самоубийството.

Библията забранява убийството (Изх. 20:13: “Не убивай”). Отнемането на човешки живот е неморално, ако не е извършено по съдебно разпореждане в съответствие с правните закони на страната. Битие 9:5-6 ни учи, че човешкият живот е свещен. И това е така, защото сме създадени по Божия образ.

Нямаме право да отнемаме живот, който не ни принадлежи (дори нашия собствен). Ние може да го определяме като “наш”, но Библията заявява, че животът ни е даден от Бога и единствено Той има правото да разполага с него, както намери за добре (Деян. 17:25-26). Бог позволява да използваме живота, който ни е дал, но един ден ще ни държи отговорни за това (ІІ Кор. 5:10).

Примерите на самоубийство, описани в Библията, са по-скоро в негативен план: Авимелех (Съдии 9:50-54), Саул (ІЦаре 31:3-4), Ахитофел (ІІЦаре 17:23), Зимрий (ІІІЦаре 16:18-19) и Юда Искариотски (Матей 27:5). Всички те са зли в сърцето си хора, които се самоубиват от срам, гордост или страх от наказание. Естествено, оттук не бива да заключаваме, че самоубийството е нещо благородно или романтичен акт на духовно освобождение. В Писанието то е представено като лош край на лош живот. Да вземем за пример Саул. Той вече е ранен смъртоносно, но решава да сложи край на живота си по-скоро, за да избегне дългата и мъчителна смърт в ръцете на враговете си. Правилно ли е това? Вижте реакцията на Давид към човека, който твърди, че е убил Саул, за да не страда (ІІЦаре 1:9-16). Давид заповядва да го убият, защото го обвинява в убийство.

Библията ни казва, че продължителността на нашия живот е справедливо определена от Бога (Яков 4:15; Евреи 9:27; Деяния 17:26). Ние нямаме право да си присвояваме нещо, което принадлежи на Бога.

image

Йов е болен и нещастен човек, който иска да умре. Той говори за силното си желание да умре (Йов 3:20-26). Вече е стар. Болен е и изпитва силни физически болки. Смята, че е изгубил всичко, което в имало значение за него в този живот. Готов е да умре.

Е, тогава защо просто не се самоубива? Защото вярва, че смъртта, както и животът, са нещо, което само Бог дава и има право да отнеме (Йов 3:20-21; 6:8-9). И този единствен пример е достатъчен, за да отхвърлим евтаназията като възможност.

Самоубийството е егоистичен акт, който винаги наранява близките на починалия. Дори при евтаназията, наглед “по-хуманен метод”, несъмнено близки и приятели, ужасени от направения избор.

Евтаназията (самоубийството) е опит да се избегне аспект от нашия живот, който Бог иска ние да изпитаме.

Библията ни учи да живеем със своите болки и неразположения, да ги приемем като нормална част от живота си и това да ни стимулира към по-голямо духовно израстване (Еклисиаст 12:1-7; ІІ Коринтяни 4:16-18). Чрез страданието се научаваме на някои много ценни уроци като търпение (Яков 1:2-3) и вяра в Бога (ІІ Коринтяни 12:7-9).

Бог казва, че всеки човешки живот е неповторим и има своя стойност. Ние всички сме създадени по Негов образ. В Писанието четем, че човешкият живот на земята започва при зачатието и завършва с естествена смърт. Трябва да разберем, че той ни е даден не за да бъде отнеман, а за да полагаме специална грижа за него. Трябва да се научим да го ценим – както преди раждането, по време на детството, в зряла възраст, така и в последните години от съществуването ни на тази земя.

И накрая, нужно е да се подготвим за предстоящата смърт и за срещата с нашия Бог (Амос 4:12). Затова нека живеем така, че един ден да не се срамуваме да застанем в присъствието на Бога (І Петър 2:21).

И нека не забравяме, че Бог ни дава живота и ни уверява, че не ще позволи да бъдем изпитвани повече, отколкото можем да понесем (І Коринтяни 10:13). Въпреки че поддръжниците на материализма биха приели самоубийството като алтернатива пред страданието, ние би трябвало да бъдем мъдри, да се вслушаме в Божието мнение и да отхвърлим евтаназията като безнравствен акт - оскърбление към Бога и светостта на живота. | prozoretz.bg

Автор
Кирил Свиленов "Евтаназията"

Източник
:
http://www.pravoslavie.bg/Биоетика/Евтаназията


 

Ако сте на друго мнение или имате личен опит и Вие, моля споделете. Тази тема е много важна и с евтаназията не бива да се злоупотребява под формата на странични ефекти в принудителни нарко
ии други лекарства


Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: semtomovi
Категория: Лични дневници
Прочетен: 1088038
Постинги: 342
Коментари: 1106
Гласове: 725
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31